Kendo etiquette

Misschien nog meer dan bij andere Budosporten is kendo gebonden aan strenge gedragsregels. Deze regels hebben een historisch karakter en als achterliggende reden het tonen van respect en het waarborgen van veiligheid. Het strikt toepassen van deze etiquette of reigi is noodzakelijk om een omgeving te creëren waar men op een veilige en aangename manier samen kan oefenen en leren.

Respect voor de dojo

De dojo is geen speeltuin. Het is de ruimte waar we in een serene sfeer kendo beoefenen. We betreden de dojo dan ook steeds zonder schoenen en groeten bij het binnen- en buitengaan. In een dojo wordt niet gegeten of gedronken. Alle materiaal wordt steeds ordelijk geplaatst of opgeborgen.
Respect voor het materiaal

Kledij en uitrusting moeten steeds in orde zijn en op een correcte manier gedragen worden alvorens de dojo te betreden. Ook de shinai (bamboe zwaard) dient voor elke training grondig nagekeken en onderhouden te worden. De shinai stelt een echt Japans zwaard voor. Het zwaard was het meest waardevolle familiebezit van de samoerai, diende om te doden en om levens te beschermen en stond symbool voor de eigen ziel. Een zwaard wordt dus met het grootste respect behandeld. Er wordt niet over een shinai heengestapt, er wordt niet op geleund en de shinai wordt nooit met de punt op de grond geplaatst. Tijdens een uitleg wordt de shinai steeds met de punt neerwaarts vastgehouden en er wordt op geen enkele wijze nonchalant mee omgegaan.
Respect voor elkaar

We groeten voor en na de training onze mede-kendoka en zorgen er voor dat onze partner steeds zo goed mogelijk zijn of haar oefening kan uitvoeren. Hierbij hoort ook het tijdig aanwezig zijn, zodat de les niet wordt verstoord. Opmerkingen of instructies van de lesgever worden zonder discussie zo goed mogelijk opgevolgd.


Respect voor traditie

Kendo vindt zijn oorsprong in de oude Japanse cultuur. Veel gebruiken zoals het groeten, de zithouding (seiza) en ook tal van japanse termen zijn bewaard gebleven en worden nog steeds gebruikt.